Colofon

Adres

musicconnects.be, bioskoop.events, wijs.events en  blok-up.be zijn onderdeel van
vzw Music Connects, Burg. Vandenbogaerdelaan 43, 8870 Izegem, België

Contact

E-mail: support@musicconnects.be
Website: www.musicconnects.be

Raad van Bestuur

Voorzitter: Angelo Vandamme
Penningmeester: Olivier Wattel

Bedrijfsgegevens

BTW BE-0845.391.721 | RPR Gent, Afdeling Kortrijk | IBAN BE73 0688 9937 7660