Huisregels – BIOSKOOP Drive-In

Inhoud

Inleiding

De hiernavolgende voorwaarden zijn van toepassing op de drive-incinema’s van 18 en 19 juli 2020 op parking PA3 van Flanders Expo, Maaltekouter 1, 9051 Gent en van 15 en 16 augustus 2020 op de Grote Markt, 9100 Sint-Niklaas onder de naam “BIOSKOOP” (hierna genoemd de “events”), georganiseerd door Music Connects, Burg. Vandenbogaerdelaan 43, 8870 Izegem (hierna genoemd de “organisator”).

Deze voorwaarden gelden zowel voor alle personen die meewerken, vrijwillig en/of tegen betaling, aan de events in opdracht van de organisator (hierna genoemd de “medewerkers”), als voor alle personen, natuurlijke en/of rechtspersonen, die diensten en/of goederen leveren op de events in opdracht van de organisator (hierna genoemd “partners”), als voor alle personen, professioneel en/of amateuristisch, van de geschreven pers, televisie en/of radio (hierna genoemd “media”), als voor alle andere aanwezigen die geen organisator, medewerker, media en/of partner zijn (hierna genoemd de “bezoekers”). Tenzij dit uitdrukkelijk anders wordt vermeld, gelden de voorwaarden hieronder voor alle medewerkers, partners, media en bezoekers (hierna genoemd de “aanwezigen”).

Bevoegdheden

Verboden

Aansprakelijkheid

Toepasselijk Recht

Het betreden van het event impliceert dat de aanwezigen kennis hebben genomen van dit reglement, de bepalingen ervan aanvaardt en deze zonder voorbehoud naleeft. Bij (redelijk vermoeden van) overtreding kan de organisator een aanwezige zonder verplichte verantwoording de toegang tot het event ontzeggen.
In situaties waarin deze voorwaarden niet voorzien en/of onduidelijkheid beslist de organisator. Op alle rechtsbetrekkingen tussen partijen is het Belgisch recht van toepassing, waarbij de territoriale bevoegdheden van de Rechtbanken worden bepaald door de maatschappelijke zetel van de organisator.

Vragen / Feedback

Na het lezen van deze voorwaarden een vraag en/of feedback? Stuur dan zeker een e-mail naar support@musicconnects.be.