Proclaimer

INHOUDSOPGAVE

  • Toepasselijkheid
  • Intellectuele eigendomsrechten
  • Aansprakelijkheid
  • Toepasselijk recht

Toepasselijkheid

De hiernavolgende bepalingen zijn van toepassing op www.musicconnects.be, www.blok-up.be en bijhorende subdomeinen (hierna genoemd “websites”). Alle webteksten, afbeeldingen, illustraties, video’s en andere media, alsook de lay-out en de functionaliteit op deze websites (hierna genoemd “inhoud”) zijn eigendom van VZW Music Connects, Burg. Vandenbogaerdelaan, BE-8870 Izegem (hierna genoemd “Music Connects”, “wij”, “ons” of “onze”), tenzij anders vermeld. De inhoud op onze websites mag steeds worden gebruikt op voorwaarde dat je de hiernavolgende voorwaarden respecteert.

Intellectuele eigendomsrechten

Ondanks de toestemming tot het gebruik van de inhoud op onze websites, doet Music Connects op geen enkele manier afstand van enig intellectueel recht met betrekking tot de inhoud op onze websites en behoudt zich het recht deze informatie op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande verwittiging. De inhoud die werd gecreëerd door Music Connects is auteursrechtelijk beschermd overeenkomstig de bepalingen van de Belgische auteurswetgeving. Voor privé-gebruik is geen expliciete toestemming nodig van Music Connects. Een bredere verspreiding van de inhoud voor niet-commerciële doeleinden (bv. quote in krantenartikel, educatieve opdrachten of wetenschappelijk onderzoek) is ook toegestaan, mits dat de inhoud exact wordt overgenomen en je steeds verwijst naar de authentieke bron. Het verspreiden van de inhoud voor andere doeleinden, kan enkel na expliciete toestemming van Music Connects.

Aansprakelijkheid

Music Connects is verantwoordelijk voor de inhoud van onze websites maar zal geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige vorm van schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die zou voortvloeien uit het gebruik van onze websites en de inhoud ervan, dit met inbegrip van links naar externe webpagina’s. Via onze websites willen we iedereen zo goed mogelijk informeren over onze organisatie, activiteiten en producten en/of diensten. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat onze websites optimaal werken en onafgebroken beschikbaar zijn en dat de inhoud van onze websites actueel en correct is maar wij kunnen hieromtrent geen sluitende garantie geven. Wanneer je toch ergens een fout of onvolledigheid hebt opgemerkt, kan je rechtstreeks contact opnemen met onze support medewerkers.

Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen partijen is het Belgisch recht van toepassing, waarbij de territoriale bevoegdheden van de Rechtbanken worden bepaald door de maatschappelijke zetel van Music Connects.